Notícies del Centre d'Estudis ATP
Centre d'Estudis ATP
Notícies del Centre d'Estudis ATP

Centre d'Estudis

Claudia Kuklinski

Llicenciada en Ciències Químiques i en Farmàcia, és una persona amb una llarga experiència en el món docent a nivell universitari i té una gran vocació per l'adquisició de coneixements i la seva exposició de forma didàctica i engrescadora.

Creu en el gran valor que significa una bona transmissió dels coneixements científico-tècnics a les noves generacions i per això l'any 1999 engega el present projecte Centre d'Estudis ATP, data a partir de la qual ha anat eixamplant el seu abast formador assumint els successius continguts de diferents assignatures, plans d'estudis, universitats, etc.

Aquest enriquiment mutu amb l'alumnat també l'ha animat a publicar llibres com Farmacognòsia, Nutrició i Bromatologia o Medi Ambient que són una altra manera de completar la seva tasca docent.

Té una visió molt personalitzada de com cadascú pot potenciar les seves habilitats i millorar el seu rendiment, i fer que l'estudi a nivell superior sigui gratificant, interessant i agradable.

 

Centre d'Estudis ATP

Centre d'Estudis ATPÉs un centre d'estudis a nivell universitari que engega l'any 1999 amb la il·lusió de donar servei a diferents llicenciatures: farmàcia, químiques i enginyeria química, encara que es centra majoritàriament en la primera. La seva finalitat és la correcta formació dels alumnes per tal de superar les proves d'avaluació per a aconseguir els diferents crèdits de les assignatures que conformen la llicenciatura.

Rep alumnes d'arreu de Catalunya, les Illes i de la resta de l'Estat (Galicia, Navarra, Canàries, València, etc.)

A Centre d'Estudis ATP ens dediquem a transmetre una docència personalitzada amb l'ajut d'una bona documentació (apunts, esquemes, etc.) però, sobre tot, amb explicacions clares i precises. Creiem que ni hi ha res difícil, ni cap coneixement al que no es pugui arribar. Tot és qüestió de treballar-ho bé i dedicar-li el temps just.

L'equip de treball del Centre d'Estudis ATP està a la vostra disposició per a perfilar el vostre desenvolupament acadèmic personal. Us volem ajudar a adquirir uns amplis coneixements i a canalitzar-los de forma adient.

 

On som?

Centre d'Estudis ATPCentre d'Estudis ATP
c/ Entença, 332-334, 7è 1a
08029 Barcelona
Tel. 629 209 046
Fax 934 104 534
claudiakuklinski@centreatp.com

Bus: línies: 6, 7, 15, 30, 33, 34, 63, 66, 67, 68 i 78.
Metro: línia 3, Maria Cristina.
Tram: T1, T2 i T3.